DŮLEŽITÉ – úpravy v sekci Respirátory

V současné době se potýkáme s jistými nejasnostmi ohledně označení nabídek, které může být pro koncové spotřebitele zavádějící. Rozhodli jsme se vás oslovit a zároveň požádat o následující úpravy:

Všechny nabídky, které nesou v názvu produktu obě označení (KN95 i FFP2), by měly být nejpozději do 3 dnů od obdržení této zprávy upraveny tak, aby nesly právě jedno správné označení, tedy KN95 nebo FFP2, případně FFP3. Vycházet lze z následujících informací:

Na celém světě existuje souběžně řada samostatných normalizačních systémů, přičemž stejný okruh výrobků upravují v různých částech světa technické normy odlišně. Z tohoto důvodu se můžeme setkávat s různými označeními a odlišnými stupni ochrany v závislosti na původu produktu (EU vs. USA vs. Čína atd.). Základním parametrem každého respirátoru je konkrétní hodnota jeho filtrační účinnosti. Zásadní rozdíl je v tom, že zatímco čínská norma GB 2626 tuto filtrační účinnost pro KN95 předepisuje pouze pro aerosol NaCl (tedy běžnou kuchyňskou sůl v aerosolu tvořící miniaturní krychličky), evropská norma EN 149 předepisuje test nejen aerosolem pevných částic NaCl, ale též parafinovým olejem (tvořícím v aerosolu miniaturní kulové kapičky), který konkrétně v případě pandemie onemocnění COVID-19 podstatně lépe simuluje situaci záchytu kapének, a to včetně delšího časového intervalu, kdy respirátor při používání díky dýchání postupně vlhne. Za zmínku stojí, že test parafinovým olejem předepisuje čínská norma GB 2626 samostatně pro jiný typ respirátoru označovaný jako KP95 (nikoli KN95).

Dostupné z Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků

Zajímavostí také může být nezávislá srovnávací analýza dle norem.


Z výše uvedeného je patrné, že název produktu musí obsahovat označení ochranné třídy, pro kterou je daný respirátor certifikovaný, nikoliv označení ekvivalentu.

Je potřeba také dodržet v názvu skutečného výrobce, abychom dokázali koncovým spotřebitelům poskytnout co možná nejkonkrétnější a nejpřesnější informace o daných produktech.

Dále je velmi nutné udržet název produktu do katalogu shodný s názvem nabídky při prokliku do obchodu, kde musí být na první pohled zřejmý výrobce v názvu nabídky a zároveň totožný výrobce musí být uvedený pro potřeby katalogu v tagu MANUFACTURER.

V této nelehké době je prioritou nás všech být v tomto ohledu korektní, co se týká ochranných pomůcek, pak bychom vedle korektnosti měli být i shovívaví a ohleduplní a v rámci inzerce podávat co možná nejpřesnější informace.

Prosíme tedy o komplexní úpravy nabídek v této sekci tak, aby byla celá situace maximálně efektivní a přehledná, věříme, že je to krok vpřed. V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte ideálně e-mailovou komunikací na podpora@heureka.cz, tato zpráva je pouze informativního charakteru.

Děkujeme za vaši spolupráci

Leave a Reply