Splnění závazků uložených ÚOHS a audit OZ

Během měsíce června jsme poctivě pracovali na všech závazcích, které nám byly uloženy Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti se změnou vlastníka. Potřebné úpravy už proběhly, a na Heurece jsou všechny změny viditelné od 7. července 2016. 

Zejména to znamená, že od tohoto dne je možné na Heurece biddovat na 4 pozice. Dále bude, dle závazků, na hlavní straně Heureky trvale zobrazeno propojení se skupinou Rockaway. Všechny další závazky, které se vztahují k ochraně dat v rámci programu Ověřeno zákazníky, jsou dlouhodobě dodržovány a zajišťovány mechanismy vyplývajícími z našeho Kodexu ochrany dat.

Audit Ověřeno zákazníky

Nad rámec opatření uložených antimonopolním úřadem, probíhal v červnu v Heurece nezávislý audit programu Ověřeno zákazníky. Audit se zaměřoval především na procesy spojené se získáváním a zpracováním zákaznických e-mailových adres. Audit realizovala nezávislá auditorská společnost Pricewaterhouse Coopers a došla k následujícím závěrům:

–       Zavedené interní procesy v Heurece zajišťují kontrolovaný přístup k e-mailovým adresám zákazníka po dobu 10 kalendářních dnů od data jejich získání. Tento řízený přístup zabrání zneužití emailových adres.

–       Po uplynutí 10 kalendářních dnů ode dne obdržení e-mailové adresy zákazníka je tato adresa transformována Společností do speciálního formátu zabraňujícímu jejímu dalšímu zneužití nebo využití pro jiné podnikatelské činnosti.

Celé znění zprávy s výsledky auditu naleznete zde.

Nezávislý audit bude pravidelně opakován tak, aby bylo z dlouhodobého hlediska prokazatelné, že nezávislé procesy v Heurece fungují a budou takto zachovány i nadále.

 

5 komentářů u „Splnění závazků uložených ÚOHS a audit OZ“

  1. Opravdu detailně popsané, Speciální formát – tééda jsem v úžasu..

    Po uplynutí 10 kalendářních dnů ode dne obdržení e-mailové
    adresy zákazníka je tato adresa transformována Společností do
    speciálního formátu zabraňujícímu jejímu dalšímu zneužití nebo využití
    pro jiné podnikatelské činnosti.

Leave a Reply