Práva a povinnosti e-shopu při reklamacích

Reklamace zboží jsou běžnou součástí nakupování. Víte, na co máte při reklamacích právo, jaké jsou vaše povinnosti a jaké jsou povinnosti zákazníka? Přinášíme výběr zásadních bodů při reklamaci zboží. A co když už k reklamaci došlo? Přinášíme 5 pravidel pro přijímání reklamace.

img_03

V případě, že se na straně kupujícího nachází „spotřebitel“, postupuje se podle občanského zákoníku.

 1. Reklamaci musíte zákazníkovi umožnit stejnou cestou, jakou došlo k doručení zboží.
 2. Záruční doba je 24 měsíců od okamžiku přebrání zboží zákazníkem, při reklamaci do 6 měsíců je ve výhodě většinou on.
 3. Reklamační lhůta začíná běžet od okamžiku vašeho přebrání reklamovaného zboží a trvá 30 dnů. Do 3 dnů však musíte zákazníka informovat o vašem rozhodnutí o reklamaci.
 4. Pokud zákazník vrací zboží ve 14denní lhůtě, hradí dopravu on.
 5. V případě uznané reklamace hradíte náklady spojené s reklamací (doprava/poštovné) za zákazníka vy. V případě zamítnutí reklamace poštovné hradí zákazník.
 6. Pokud si zákazník nechá na zamítnutou reklamaci vypracovat znalecký posudek, může na jeho základě požadovat její kladné vyřízení. A v tom případě náklady (dopravu/poštovné atd.) hradíte vy.
 7. Na zboží prodávané ve slevě platí při reklamaci stejné podmínky.
 8. Reklamované zboží nemusí být dodáno v původním obalu nebo s originální visačkou. Výjimkou je zboží, u kterého je obal nedílnou součástí zboží nebo které je bez obalu neprodejné, máte právo při reklamaci to zohlednit.
 9. Vada, která se vyskytne na zboží, může být podstatným (=závada na motoru auta) nebo nepodstatným (=porucha tažného zařízení) porušením kupní smlouvy. U podstatného porušení si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení může zákazník žádat odstranění vady nebo slevu. Odstoupit může jen tehdy, když odmítnete závadu odstranit nebo to nestihnete včas.

Podle obchodního zákoníku se řídí vztahy v případě, že se na straně kupujícího nachází „podnikatel“, kupující zboží (nebo přijímající službu) k účelu podnikání.

 1. Není zde zákonná záruční lhůta. Pokud si s kupujícím vysloveně nedohodnete záruku za jakost (nebo pokud ji neposkytnete např. přiložením záručního listu), pak můžete uplatňovat pouze běžnou odpovědnost za vady.
 2. Obchodní zákoník dále výslovně stanoví, že na nepodnikatele se mimo ObčZ vztahují i ustanovení jiných spotřebitelských předpisů, pokud je to v jeho prospěch.
 3. Zákazník má právo vám vyúčtovat také vady, které vadné zboží způsobilo (např. vadný kávovar způsobil škody na nábytku atp)

Každý e-shop musí vedle Všeobecných obchodních podmínek mít na svém e-shopu reklamační řád.

Elektronické obchodování se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, který byl 1.ledna 2014 nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem. Důležité jsou v tomto zákoně paragrafy § 53 a § 53a (Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku) a § 612 až § 627 (Shoda s kupní smlouvou, záruka, odpovědnost za vady).

Celé znění zákoníku naleznete například na této adrese.

Zdroje: Businnescenter/ Peníze.cz/ Mujprvnieshop.cz